Авторизація | Реєстрація

Перегляд теми

ЛАБОРАТОРІЯ БЕЗПЕКИ АВІАЦІЇ

Oceattarm

Аватар користувача

Повідомлень: 2
Зареєстровано:
7 November 2013, 00:27

 
  7 November 2013, 00:27  #1
  Історія становлення кафедри АНС

  ans.nau.edu.ua/main/picture/nau/h1.jpg

  На початку 70-х років XX століття співробітники нині діючої кафедри аеронавігаційних систем, яку очолює доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Харченко Володимир Петрович, розпочали фундаментальні роботи в галузі аеронавігації. Вони виконувались згідно тематики найважливіших науково-дослідних робіт Міністерства цивільної авіації СРСР на замовлення Державного науково-дослідного інституту ЦА (Гос НИИ ГА, г. Москва)

  лабораторія супутникових технологій автоматизації управління повітряним рухом (НЗЦ АУВД, г. Москва), ряду підприємств Міністерства радіопромисловості (Всесоюзний науково-дослідний інститут радіоапаратури, науково-виробниче підприємство "Ленінець") та інших. В цей період основні дослідження були пов'язані з наземними та бортовими системами радіолокації і радіонавігації.

  У 1971-1974рр. колектив учених КПЦА (канд. техн. наук, доцент Перевезенцев Л.Т, -науковий керівник), канд. техн. наук, доцент Дем'янчук В.С., аспіранти Харченко В.П., Хорін І.М., Штода В.С., Шутко М.О.) виконував науково-дослідні роботи з дослідження точністних характеристик радіолокаційних станцій.

  Були розроблені методи і засоби експериментальної оцінки точності посадочних радіолокаційних станцій.

  Запропоновані методи v випробувань відрізняються простотою і дають можливість скоротити льотний час літака-лабораторії за рахунок проведення випробувань за допомогою рейсових літаків. Був виданий керівний документ МЦА "Програма і методика льотної перевірки точності посадочних радіолокаторів", у відповідності з яким проводились дослідження точності ПРЛ в аеропортах СРСР.

  Розроблені також галузеві стандарти по автоматизованим системам управління повітряним рухом і створена методика оцінки надійності радіоелектронних засобів АС КПР "Стріла" у процесі випробувань і експлуатації.

  У 1972 М.О.Шутко почав працювати над методами обробки льотної інформації за допомогою сплайн-функцій.


  Розробка та дослідження прикладних математичних методів сплайн-обробки вимірювальної інформації в радіоелектронних системах і комплексах дає можливість обро***ти інформацію в реальному часі .У його наукових роботах сформульована, досліджена і вирішена проблема розробки і побудови на основі сплайн-функцій методів, алгоритмів і принципів створення пристроїв, що дозволяють апроксимувати емпіричні залежності і прогнозувати із заданою імовірністю досліджувані характеристики з метою підвищення достовірності обробки вимірювальної інформації і контролю параметрів показників функціонування радіоелектронних систем керування повітряним рухом у процесі випробувань і експлуатації.

  В 1987-2000 рр. співробітники кафедри , серед яких канд.техн.наук,професор Паук С.М., канд.техн.наук, доцент Лазарєв Г.М. та інш., під керівництвом докт.техн.наук., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії Л.С.Бєляєвського виконували науково-дослідні роботи з проблем теорії і техніки радіонавігації, оптимізації точності багатопозиційних РНС, комплексної автоматизації РНС, централізації інформації існуючих бортових і наземних радіоелектронних систем, ширшому використанні бортових комплексних систем, які об'єднують інформацію від радіотехнічних та інших джерел., супутникових систем зв'язку.

  Для розв'язання задач v структурно-параметричного синтезу радіоелектронних систем забезпечення польотів ,у тому числі і систем посадки літальних апаратів, с.н.с. В.П.Харченко в 80-х роках запропонував теоретичні засади, пов'язані з функціональним описом динамічних систем, відповідні гомоморфні моделі, методи визначення ефективності аеронавігаційних засобів при неявних та явних системних зв'язках. Задачі моніторингу та керування динамічними об'єктами включали в себе системні обмеження маневрених характеристик ЛА на рівні областей зв'язності, локалізацію фазових координат, побудову стохастичної послідовності подій та ситуацій в аеронавігаційній системі.

  Для радіолокаторів з електронним скануванням діаграми направленості розроблені спеціальні програми гнучкого та адаптивного огляду простору на основі запропонованої модифікованої теорії послідовного аналізу.

  Експериментальне були досліджені властивості ергатичної системи "диспетчер - пілот-радіолокатор".

  Визначена ступінь нестабільності характеристик авіадиспетчерів і лаборатория спутниковых систем наявність їх фаз адаптації в процесі роботи.

  Названі результати досліджень широко застосовувались при виконанні дослідно-конструкторських робіт "Онега-П", Е-516, "Взаимодействие", Е-528 у Всесоюзному науково-дослідному інституті радіоапаратури (ВНИИРА, м.Ленінград), Гос НИЙ ГА, НЄЦ АУВД та при проектуванні літальних апаратів спеціального призначення на ЕМЗ ім. В.М. Мясищева (м.Жуковський) у відповідності до державних програм.

  Источник материала был взят Кафедра АНС "ans.nau.edu.ua"

  ljdedseyrodnb

  Аватар користувача

  Повідомлень: 0
  Зареєстровано:
  30 March 2014, 21:02

   

   ljdedseyrodnb

   Аватар користувача

   Повідомлень: 0
   Зареєстровано:
   30 March 2014, 21:02

    
    22 March, 20:34  #3
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
    инфоинфо